• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
14.33
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
14.33
แนวทางการบริหารราชการของ ผวจ.

แนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
(นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์)

***************

 • เดินหน้า 3 วาระการพัฒนา
 1. พัฒนาสตูลเป็นเมืองท่องเทียวระดับโลก
 2. พัฒนาเกษตรคุณภาพ เพื่อตอบสนองตลาดภาคใต้ตอนล่าง
 3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 • เร่งแก้ไข 5 ปัญหาสำคัญ
 1. แก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน
 2. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
 3. แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้น
 4. แก้ไขปัญหาความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน
 5. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 • ผลักดัน 3 โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
 1. โครงการก่อสร้างสะพาน Andaman Gate way
 2. โครงการก่อสร้างสนามบินสตูล
 3. โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติเพื่อให้สตูลเป็น Mice City ระดับอาเซียน