• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
11.56
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
11.56
ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

(23 พ.ย. 64) นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางฮัสนา ใบกาเด็ม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล , ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล , นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ พร้อมเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จำนวน 6 ราย ในพื้นที่อำเภอควนโดนและอำเภอควนกาหลง ดังนี้

.

1. เด็กหญิงอาริตา หลังยาหน่าย อายุ 11 ปี โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด อยู่บ้านเลขที่ 168 หมู่ที่ 7 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

2. เด็กชายอชิรวิน ขาวเขาใคร อายุ 3 ปี โรคลิ้นหัวใจรั่วและหลอดเลือดไปเลี้ยงปอดตีบ อยู่บ้านเลขที่ 42/2 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

3. เด็กชายทักษ์ อินทสระ อายุ 7 ปี โรคลิ้นหัวใจรั่วแต่กำเนิด 184/2 หมู่ที่4 บ้านเลขที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

4. นางสาวพรนภา ล่องสว่าง อายุ 16 ปี โรคลิ้นหัวใจตีบ อยู่บ้านเลขที่ 217 หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

5. นายศศิกร นิลตีบ อายุ 21 ปี โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 9 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

6. นางสาวอัญชลี หมื่นหนู อายุ 37 ปี โรคเส้นเลือดในสมองแตก อยู่บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

.

ในโอกาสนี้ บริษัทฟาร์มชูสินเตือนใจ 99 ร่วมสนับสนุนไข่ไก่จำนวน 12 แผง มอบให้แก่ผู้ป่วยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนผู้ป่วยอีกทาง

///////////////////////////

ภาพ/ข่าว - สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล

เรียบเรียงและเผยแพร่โดย อนุชา หมัดอาด้ำ

สวท.สตูล/24 พ.ย. 64

ภาพกิจกรรมอื่นๆ