• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
07.06
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
07.06
ภาพกิจกรรม
จังหวัดสตูล เตรียมความพร้อมเพื่อจัดโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565  นายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4/2565  โดยมีนายแพทย์สมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้บริหาร กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทย ทั้งนี้งานในปีนี้ จัดในธีมหัวข้อ “แผ่นดินไทย ไร้สโตค” ซึ่งรวมโครงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยรถโมบายสโตคยูนิตฯ  โดยประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมมัมบัง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรมอื่นๆ