• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
02.16
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
02.16
ภาพกิจกรรม
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดสตูล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุก ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอควนกาหลง

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดสตูล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุก ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอควนกาหลง

.

วันนี้ (22 ก.ย. 65) ที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านส้านแดง หมู่ที่ 11 บ้านส้านแดง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ในพื้นที่อำเภอควนกาหลง โดยมีนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสตูล คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง ร่วมออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การรักษา และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นธุรกันดาร

.

สำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง ซึ่งวันนี้ (22 ก.ย. 65) มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 45 ราย ทันตกรรม 8 ราย แพทย์แผนไทย 32 ราย กายภาพบำบัด 7 ราย และสอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 14 ราย โอกาสเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน จำนวน 17 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ตามนโยบายของสภากาชาดไทย

.

หลังจากนั้น นายอำเภอควนกาหลง นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสตูล คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และส่วนราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ จำนวน 3 ราย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ถุงธารน้ำใจเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนชน ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อีกด้วย

ภาพกิจกรรมอื่นๆ