• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
01.39
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
01.39
ภาพกิจกรรม
จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 -2565

จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 -2565 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด รวมถึงเป็นทุนตั้งต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนตามแนวทางสันติวิธี

.

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีรับมอบเงินพระราชทาน ”ขวัญถุง” กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสตูล ประจำปี 2564 – 2565 และมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับผู้แทนของหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสตูล จำนวน 15 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อหน้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงรับเชิญเสด็จในงานดังกล่าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ได้นำเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินดังกล่าว ส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อส่งต่อให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลจัดพิธีดังกล่าวอีกด้วย

ในวันนี้ได้กำหนดจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด รวมถึงเป็นทุนตั้งต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางสันติวิธี และเพื่อเป็นเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจ แก่คณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน อีกทั้งเพื่อนำเงินกองทุนพระราชทาน ไปเป็นทุนระดมเงินกองทุนให้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติดของประชาชน และใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลดสถานการณ์ปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็ง และนำความสงบสุขสู่หมู่บ้านและชุมชน มีกิจกรรมประกอบด้วยมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 จำนวน 14 หมู่บ้าน 1 ชุมชน และพิธีมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 จำนวน 14 หมู่บ้าน 1 ชุมชนและพิธีปล่อยกระบวนรถเห่อันเชิญพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูล กลับยังที่ตั้งต่อไปอีกด้วย

ภาพกิจกรรมอื่นๆ