• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
01.31
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
01.31
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด 151 รายการ
ชื่อ :
นายชาตรี ณ ถลาง
ตำแหน่ง :
ปลัดจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7471 1083
อีเมลล์ :
dopasatun@hotmail.com
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 4 (หลังใหม่) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
13 ธ.ค. 64
ชื่อ :
นายภิเชษฐ์ บุตรรักษ์
ตำแหน่ง :
จ่าจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7471 1053
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 2 (หลังเก่า) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
13 ธ.ค. 64
ชื่อ :
นายดนุช นาคสง่า
ตำแหน่ง :
ป้องกันจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7471 1756
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 2 (หลังเก่า) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
13 ธ.ค. 64
ชื่อ :
นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
สายด่วน :
08 9203 4061
โทรศัพท์ :
0 7471 1055
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 (หลังใหม่) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
14 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อ :
นายชาตรี ณ ถลาง
ตำแหน่ง :
หน.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7472 4632
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 (หลังใหม่) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
13 ธ.ค. 64
ชื่อ :
ว่าง
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7471 1062
อีเมลล์ :
satun@dol.go.th
สถานที่ทำงาน :
ถนนเลียบคลองประปา ม.2 คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
13 ธ.ค. 64
ชื่อ :
นางศุภมาส เหล็นเรือง
ตำแหน่ง :
พัฒนาการจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7471 1095
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 1 (หลังเก่า) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
13 ธ.ค. 64
ชื่อ :
ว่าง
ตำแหน่ง :
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7477 2109
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
359 ม.2 ถนนเลียบคลอง ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
อัพเดตล่าสุด :
13 ธ.ค. 64
ชื่อ :
นายไพศาล ขุนศรี
ตำแหน่ง :
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7472 2121
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 2 (หลังเก่า) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
13 ธ.ค. 64
ชื่อ :
พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์
ตำแหน่ง :
ท้องถิ่นจังหวัดสตูล
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 7472 5160-1
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 (หลังใหม่) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
อัพเดตล่าสุด :
13 ธ.ค. 64
ไปที่หน้า